Acil Sağlık Sigortası

Sigortalının hayatını tehdit eden , Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 32 acil durum kapsamına giren durumlarda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (Nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen limitlere kadar sigortalı yada anlaşmalı sağlık kuruluşuna ödeyen bir sigorta türüdür.

 

Acil sağlık sigortasında yer alan 32 acil durum nedir?

1. Trafik kazası:  Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar

2. Kalp krizi: Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller

3. Ritm bozuklukları: Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar

4. Hipertansiyon krizleri: Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları

5. Akut solunum problemleri: Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı

6. Hayatı tehdit eden yaralanma: Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı

7. Hayatı tehdit eden düşme: Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet

8. Hayatı tehdit eden iş kazası: Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti

9. Uzuv kopması: Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması

10. Elektrik çarpması: Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet

11. Donma, soğuk çarpması: Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet

12. Yanıklar, sıcak çarpması: Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet

13. Ciddi göz yaralanmaları: Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet

14. Boğulma: Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü

15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler: Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları

16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.

17. Kemik kırıkları: Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri

18. Alt ekstremite çıkıkları: İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali

19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar

20. Ani felçler: Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması

21. Şeker koması: Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri

22. Üre koması: Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri

23. Akut masif kanamalar: Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...

24. Menenjit, Ensefalit: Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)

25. Yeni doğan komaları:  Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan yenidoğanın hastalıkları sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri

26. 39 derece ateş ve üzeri: Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi

27. Solunum yollarında yabancı cisim: Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması

28. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması: Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması

29. Başlamış doğum faaliyeti (Ulaşım ve ilk muayene karşılanır): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti

30. Şiddetli eklempsia: Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo

31. Perforasyonlar: Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri

32. Akut batın halleri:  Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin:  Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı)."