All Risk Sigortası

Büyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız HDI Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor:

Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, inşaat denince akla gelen her türlü yapı üretiminde meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor.

Hastaneler, iş yerleri, konutlar, fabrikalar, kara yolları, havaalanları, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı ile elektrik hatları gibi tüm inşaat işleri artık HDI Sigorta güvencesinde!

Teminat Kapsamı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

İnşaat Tüm Riskler Sigortasının sunduğu güvencelerden birkaçı:

Ana Teminatlar

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afetler
 • Yangın, yıldırım ve infilak
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Mevcut bina ve tesisler
 • İş makineleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

İnşaat Tüm Riskler Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.