Nakliyat Sigortaları

HDI Sigorta, ticaret hayatınızdaki risk ve ihtiyaçlarınızı belirleyip, yapacağınız tüm ithalat, ihracat, transit ve yurtiçi sevkiyatlarınızda sizlere hizmet vermektedir.

İthalat veya ihracat veya transit ticaretle iştigal eden tüm şirketler bilir ki; ithal, ihraç veya transit sevk edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat, ihracat veya transit ticaret işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken zorunlu olmasa da günlük ticari hayatta sigorta poliçesi satın alınması neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl once, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir.

Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır.

Geniş Teminat:

Institute Cargo Clauses (A)

Institute Cargo Clauses (Air)

Teminat detayları için tıklayınız (https://www.tsb.org.tr/nakliyat-klozlari.aspx?pageID=498)

Dar Teminat:

Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C)

Karayolunda Kamyon Klozu

Demiryolunda Demiryolu Klozu

Teminat detayları için tıklayınız (https://www.tsb.org.tr/nakliyat-klozlari.aspx?pageID=498)

Tam Zıya Teminatı:

Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.