İnşaat All Risks

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaata konu olan sigortalı değerlerin, inşaat süresi içinde önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasara uğraması halini temin etmektedir. 

Ana Teminatlar:
 

 İnşaat Bütün Riskler 
 Deprem

Seçime bağlı ek teminatlar:
 

 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler, Terör 
• Enkaz Kaldırma Masrafları
 3. Şahıs Mali Mesuliyet
 Şantiye Çevresindeki Yapılara Verilen Zararlar

nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar. 

İnşaat Sigortası'nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.