Trafik Sigortası

Trafik Sigortası - Ürün Bilgisi

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Trafik ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası, karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Bir kaza sonrası eğer kusurunuz var ise, kusurunuz nispetinde karşı tarafın ve 3.şahısların (hem şahısların hem de şahısların mallarında meydana gelebilecek) hasarlarının poliçe limitleri dahilinde karşılanmasına yarayan Kanunen zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk) Hasarları Trafik Sigortası Maddi Hasarlar

 

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)• Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları (Talep eden kişinin)
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Tüzel kişi)
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

 

Trafik Sigortası Ölüm veya Yaralanma Hasarları

 

 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
 • Tazminat alacaklısının TC numarası vergi kimlik numarası (Ölümlerde TC numarası destekten yoksun kalanların TC numarasıdır)

 

Ölümlerde;

 

 • Muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği• Ölenin gelir durumunu gösterir belge

 

Yaralanmalarda;

 

 • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri
 • Hastane epikriz raporu

 

Maluliyet halinde;

 

 • Maluliyeti gösterir heyet raporu
 • Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesiNot: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.