•    Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
•    Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Araç sahibi ve sürücülerin TC kimlik numaraları
•    Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri

•    Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Veraset ilamı
•    Vukuatlı nüfus kayıt örneği
•    Otopsi tutanağı
•    Vefat edenin resmi gelir belgesi

•    Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Malul olan şahsın kazadan sonra gördüğü tedaviye ilişkin doktor raporları
•    Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
•    Malul kalanın kazadan önceki ve sonraki kazancını gösterir resmi gelir belgesi
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı
•    İtfaiye raporu
•    Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
•    Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi
•    Hasarlarla ilgili fotoğraflar
•    Karakol zaptı
•    Giriş çıkış faturaları
•    Mutabakatname
•    Talep yazısı

*Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Fatura aslı veya fotokopisi
•    Konşimento aslı veya fotokopisi
•    Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
•    Muayene tutanağı
•    Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
•    Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
•    Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
•    Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
•    Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
•    Serü sefer ve çeki listesi
•    Gümrük kapanış beyannamesi
•    Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
•    Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
•    Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu
•    Yükleme manifestosu
•    Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları

•    Poliçe, fatura, hamule senedi veya konşimento (Yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
•    Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
•    Muayene tutanağı
•    Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
•    Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti
•    Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
•    Gümrük kapanış beyannamesi
•    Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
•    Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
•    Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi
•    Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Olayı anlatan detaylı beyan
•    Teknik rapor
•    Fotoğraflar
•    Hırsızlık ise karakol zaptı
•    Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları fatura, irsaliye vb.

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Keşif özeti
•    Hasar keşfi
•    Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
•    Fotoğraflar
•    Olayı anlatan detaylı beyan
•    Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.