Tekne | Yat Sigortası

Tekne | Yat Sigortası - Ürün Bilgisi

Tekne ve yat ve bunların makinelerinin, poliçede belirtilen coğrafi alana uygun olarak, seyrüsefer halinde veya yatma mahallinde , çekek yerine çekilirken veya indirilirken veya karada çekiliyken karşılaşabileceği riskleri teminat altına alınır.Yatın, teknenin gövdesinin, parçalarının, yatın adını taşıyan servis botlarının, yat ile birlikte alınıp satılan tüm donanım ve ekipmanlarınızın; herhangi bir hasar ya da çalıntı sonucunda oluşacak kayıpları için güvence sunar

 • Yat ve Tekne Poliçesi kapsamında yatınız fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kaza ve tehlikelerinin yanı sıra,
 • Yangın, infilak,
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler,
 • Kara ve hava taşıtlarıyla veya rıhtım, liman teçhizat veya tesisleriyle temas sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Karaya oturma nedeniyle oluşan zararlar,
 • Tekneye ya da servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması, teknenin kendisinin çalınması,
 • Tekneye, depolama veya tamir mahallinde zor kullanılarak çalınan teçhizat veya makineler,
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydan gelen zararlar,
 • Yatın Yatma mahallinin (Bakıma alındığı yer) önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararları teminat altına alabilirsiniz. Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yat ve Tekne Poliçesi Teminatları

 • Teminatlar
 • Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle Lehdarların nakli
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakil
 • Vefat eden Lehdar’ın nakli
 • Eşlik eden Lehdar’ların nakli
 • Lehdar’a yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
 • Lehdar’a yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu
 • Tıbbi danışma
 • YAT TEMİNATLARI
 • İkame tekne temini
 • Yat kazası durumunda Rent-a-car
 • Teknik ekibin ulaşımı
 • Geçici kaptan gönderilmesi
 • Yedek anahtarların ulaştırılması
 • Sigortalı Yat’ın kazasını takiben Lehdar’ların seyahati
 • Sigortalı Yat’ın kazasını takiben Lehdar’ların konaklaması
 • Yatın arızasını takiben tamiri durumunda ikametgahına giden mürettebatın geri getirilmesi.
 • Kişisel evrakların kaybı
 • Hukuki işlemlerde kefalet
 • Hukuki danışma
 • Yurtdışında Nakit Avans (Borç olarak)
 • Genel Bilgi Servisi
 • Yedek Parçanın ulaştırılması
 • Yat Yakıt ve Su İkmal Hizmetleri
 • Yat temizlik ve bakım hizmetleri
 • Sezon sonu bakım ve kışlama hizmetleri
 • Teknik Yardım
 • Kiralık Araç Organizasyonu
 • Havaalanı Transfer ve Karşılama / Yata Gidiş-Dönüş / Misafirlerin Geliş-Gidiş Organizasyonları
 • Uçak Bileti Organizasyonu
 • Sosyal ve Kültürel Danışmanlık
 • Her türlü temizlik malzemeleri tedariki
 • Yat yurtdışı çıkış işlemleri
 • Denizcilik resmi işlemleri
 • Rehberlik hizmetleri
 • Tercüme hizmetleri
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Limitler
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Avrupa -150 €/Gün-Kişi Max. 7 gün Türkiye – K.K.T.C -150 TL/Gün-Kişi Max. 7 gün
 • Sınırsız
 • Sınırsız
 • Bağlantı Sınırsız
 • Bağlantı
 • LİMİTLER
 • Poliçede belirtilen şartlarla
 • Avrupa -100 €/Gün Max. 2 Gün- Yılda 2 defa Türkiye – K.K.T.C -100 TL/Gün Max. 2 Gün- Yılda 2 defa
 • Max. 2 kişi/ yılda 2 defa
 • Bağlantı
 • 2 Defa/Yıl
 • Sınırsız
 • *4 *5 Otellerde Avrupa - 100 €/Gün-kişi Max. 7 gün Türkiye – K.K.T.C - 100 TL/Gün-kişi Max. 7 gün
 • Max.2 kişi Ulaşım Sınırsız
 • Bağlantı
 • Avrupa -2.500 € (Ödünç olarak) Türkiye – K.K.T.C-2.500 TL (Ödünç olarak)
 • Bağlantı
 • 1000
 • Bağlantı
 • Avrupa - 70 €’a kadar parçanın nakli Türkiye-K.K.T.C - 70 TL’ye kadar parçanın nakli
 • 20 mile kadar Azami 1.000 TL ulaşım bedeli / olay başına
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı
 • Bağlantı

Yat Asistans

Ferdi Teminatlar

Aşağıdaki teminatların tamamı, olayların Yat poliçesinin vadesi içinde teminat açıklamalarında farklı bir coğrafi saha belirtilmedikçe Türkiye’de, K.K.T.C.’de Avrupa’nın geri kalan kısmında ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.

1.Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle Lehdar’ın nakli

Lehdar’ın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması durumunda, Şirket Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Türkiye’de, K.K.T.C.’de Avrupa’nın geri kalan kısmında ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Sadece yurtdışında geçerlidir.

2. Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil

Lehdar’ın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya kaza durumunda ciddi yaralanması sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

3.Vefat eden Lehdar’ın nakli

Lehdar’ın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

4.Eşlik eden Lehdarların nakli

Eğer ciddi hastalık ya da kaza sonucu yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.

Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.

5.Lehdar’a yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati

Şirket, Lehdar’ın poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı ani hastalığı veya kasa sonucu yaralanması durumunda 6 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

6.Lehdar’a yapılacak tedavi nedeniyle Lehdar’ın aile üyelerinden birinin konaklaması

Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için hastanenin bulunduğu yerde en fazla 7 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 €’ya /TL‘ye kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.

7.Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, kardeşleri, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgahına dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir.

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

8.Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masrafları

Lehdar’ın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgahı’na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

9.İlaç gönderilmesi organizasyonu

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

11. Tıbbi Danışma

Lehdar’ın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu acil sağlık sorunlarında, 365 gün 24 saat boyunca Şirket doktoru tarafından sigortalıya tıbbi danışmanlık hizmeti verilecek, gerekirse ambulans gönderilmesi organizasyonu yapılacaktır. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tıbbi tanı konmayacak, ilaç önerilmeyecektir.

Yat Teminatları

1.İkame Yat temini

Şirket, Sigortalı’nın hasarlı veya arızalı yatının bakım/onarım işlemleri süresince Sigortalı’nın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda istenen özellikler ve bütçe doğrultusunda tekneler sunar ve kiralama organizasyonunu yapar. Şirket Yat’ın Sigortalı’nın talep ettiği marinaya teslim edilmesini için kiralayan firma ve Sigortalı arasındaki organizasyonu yapar. Sigortalı tekneyi teslim alırken kiralayan firmanın uyguladığı tüm prosedürlere uymakla yükümlüdür. Kiralama işlemeleri ile ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanır. Bu teminat Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum, Göcek kıyı bölgesinde geçerlidir.

2.Yat’ın kaza yapması durumunda Rent-a-car

Kaza sonucu hasarlanan yatın tamiratı 48 saati aşarsa Lehdarlar seyahate devam etmek için veya ikametgahlarına geri dönmek için bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için yılda iki defa, kira bedeli 200 €’dan/TL’den fazla olmamak kaydıyla kiralık bir araç sağlanacaktır.

3.Teknik ekibin ulaşımı

Yatın, kazanın oluştuğu bölgedeki lokal tamirciler tarafından tamir edememesi durumunda Lehdarın bulup bildireceği teknik ekibin bölgeye ulaşımı şirket tarafından sağlanacaktır.Teknik ekibin araştırıp bulunmasından Lehdar sorumludur.

4.Geçici Kaptan gönderilmesi

Kaptan’ın kaza sonucu yaralanması veya ani hastalanması durumunda yerine gecici süre ile bir Kaptan gönderilmesi sağlanacaktır. (Geçici Kaptan’ın bulunması ve yerinin bildirilmesinden Lehdar sorumludur.

5.Yedek Anahtarların Ulaştırılması

Lehdar’ın yat anahtarlarını kaybetmesi, çalınması veya hasara uğraması durumunda, yedek anahtarın daimi ikametgahtan alınarak yatın bulunduğu marinaya ulaşımını yılda (iki) 2 defa organize edecektir.

5.Sigortalı Yat’ın kazasını takiben Lehdar’ların seyahati

Sigortalı Yat’ın kazasını takiben Lehdar’ların Daimi İkametgah’a seyahati karşılanacaktır.Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

6.Sigortalı Yat’ın kazasını takiben Lehdar’ların konaklaması

Kaza sonucu hasarlanan yatın tamiratı 48 saati aşarsa, azami 7 güne kadar Lehdar başına her gün için 100 € limite kadar yatnin onarımını ya da bulunmasını bekleme amacıyla, yılda 2 defa otel masrafları (standart oda+kahvaltı) şirket tarafından karşılayacaktır.

7.Yatın arızası sonrası bulunması durumunda ikametgahına giden mürettebatın geri getirilmesi

Sigortalı Yat’ın arızasının giderilmesi durumunda, ikametgahına giden max. iki kişilik yat mürettebatının, yatın bulunduğu marinaya geri getirilmesi için ulaşım masrafları karşılanacaktır.Bu menfaat, sadece, yat mürettebatının orjinal seyahati için önceden ayarlamış olduğu dönüş amacıyla kullanacağı taşıma aracını kullanamadığında mümkündür.

8.Kişisel evrakların kaybı

Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya kişisel evraklarının kaybolması durumunda, Şirket, Sigortalı’nın geçici bir pasaport çıkartabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kurumun (Konsolosluk, Büyükelçilik vb.) bilgisi verilecektir.Kaybolan belgenin yenilenmesi ile ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

9.Hukuki İşlemlerde kefalet

Suç olarak nitelendirilmeyen Lehdar’ın bilmeden uymadığı kural veya kanunlar nedeniyle doğan ve Lehdar’dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 2.500 €’dur / TL’dir. (Borç olarak)

10.Hukuki Danışma

Lehdar’ın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve tüm masraflar Lehdar tarafından karşılanacaktır.

11.Yurtdışında Nakit avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 1.000 € limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

12.Genel Bilgi Servisi ( Sadece Türkiye’de geçerlidir.)

Sigortalı'nın seyahati ile ilgili gerekli olabilecek turistik bilgiler ile, konaklama, ulaşım ve sağlık kuruluşları gibi konulardaki Türkiye’de sağlanan bilgilerin iletilmesi hizmeti sağlanacaktar.

13.Yedek Parçanın ulaştırılması

Şirket, yatnin hareketini sağlayacak yedek parçanın, yatnin tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve gümrük vergileri Lehdar tarafından, nakliye masrafları 70 €’a / 70 TL’ye kadar Şirket tarafından ödenecektir.

14.Yat’a yakıt ve su ikmali

Yat’ın acil durumda ve karayla irtibatı kesildiğinde, kazanın oluştuğu bölgedeki şartlar ve kanunların müsade ettiği durumlarda azami 20 mile kadar ve azami 1.000 TL ulaşım bedeline kadar sigortalı yata su ve/veya yakıt ikmali şirket tarafından sağlanacaktır.

15.Yat temizlik ve bakım hizmetleri

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda tekne temizliği ve bakımı hizmeti için bağlı olduğu marinaya yakın şirketleri yönlendirme organizasyonunu yapar. Şirket, ilgili hizmetin yönlendirme organizasyonunu yapacak olup, oluşacak tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bu teminat Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum, Göcek kıyı bölgesinde geçerlidir.

16.Sezon sonu bakım ve Kışlama hizmetleri

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda Yat’ın sezon sonu kışlama işlemleri için Yat’ın bulunduğu marinada ilgili hizmetin gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu yapacak olup, oluşacak tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bu teminat Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum, Göcek kıyı bölgesinde geçerlidir.

17.Teknik Yardım

Sigortalı’nın seyahati sırasında Yat ile ilgili bir teknik problem ile karşılasması durumunda, Şirket’in acil yardım hattından destek alabilecektir. Bu teminat Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum, Göcek kıyı bölgesinde geçerlidir.

18.Kiralık Araç Organizasyonu

Şirket’in anlaşmalı firmaları vasıtası ile yapılacak kiralık araç organizasyonlarında Sigortalı, özel indirimli anlaşmalı fiyatlardan faydalanacaklardır.İndirimli Kiralık Araç Organizasyon hizmetlerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen hizmet biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan hizmet birimi sorumlu olacaktır. Bu teminat Türkiye içinde geçerlidir.

19.Havaalanı Transfer ve Karşılama / Yata Gidiş-Dönüş / Misafirlerin Geliş-Gidiş Organizasyonları

Şirket’in anlaşmalı kiralık araç firmaları vasıtası ile yapılacak Havaalanı Transfer ve Karşılama / Yata Gidiş-Dönüş / Misafirlerin Geliş-Gidiş organizasyonlarında Sigortalı, özel indirimli anlaşmalı fiyatlardan faydalanacaklardır.Havaalanı Transfer ve Karşılama / Yata Gidiş-Dönüş / Misafirlerin Geliş-Gidiş İndirimli Kiralık Araç Organizasyon hizmetlerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen hizmet biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan hizmet birimi sorumlu olacaktır. Bu teminat Türkiye içinde geçerlidir.

20.Uçak Bileti Rezervasyonu

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda uçuş bilgilerini verecek, mümkün olan durumlarda Sigortalı adına rezervasyon yapacak olup, oluşacak tüm masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir.

21.Sosyal ve Kültürel Danışmanlık

 • Nereye gidilir, ne yenir, ne kadara yenir bilgileri ve önerileri,
 • Restaurant önerileri ve rezervasyon hizmetleri,
 • Özel gün organizasyonları,
 • Sosyal ve kültürel aktivite önerileri ve rezervasyonları,
 • Sinema, tiyatro ve konser önerileri ve rezervasyonları,

hizmetleri kapsamında ilgili tüm hizmetler mümkün olan durumlarda Tur Assist tarafından organize edilecek, alınacak hizmetlerle ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Hizmet ile ilgili talepler 7 gün 24 saat alınacak, ilgili hizmetler mesai saatleri içerisinde organize edilecektir.Tavsiye edilen servis sağlayıcıdan hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis sağlayıcı sorumlu olacaktır.

22.Her türlü temizlik malzemeleri tedariki

Şirket, Sigortalı’nın bağlı olduğu marinaya maksimum 50 km uzaklıktaki bir tedarikçiden temizlik malzemelerinin tedarik edilme organizasyonunu yapacaktır. Şirket sadece organizasyondan sorumlu olup, İlgili malzemeler ve ulaştırma masrafları Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Sigortalı’nın talep etmesine rağmen ilgili malzemeler 50 km mesafede bulunmuyorsa ya da tükenmişse hizmetin verilememesinden Şirket sorumlu değildir.

23.Yat yurtdışı çıkış işlemleri

Sigortalı’nın seyir öncesi Şirket’ten talebi doğrultulusunda Yat’ın yurtdışı giriş çıkış işlemleri için gerekli tüm evraklar hakkında bilgi verilecek ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Şirket’in ilgili belgeler ile ilgili sorumluluğu bilgi vermekten ibaret olacaktır. Tüm evrak işlemleri için Sigortalı’nın talebi doğrultusunda işlemlerin yapılması için ilgili acentelere yönlendirilecektir. Şirket tüm bu işlemler için sadece danışmanlık hizmeti verecek olup, oluşacak tüm masraflar Sigortalı’ya ait olacaktır. Bu teminat Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum, Göcek kıyı bölgesinde geçerlidir

24.Tüm denizcilik resmi işlemleri

Sigortalı’nın Türkiye’deki marinalar hakkında bilgi talep etmesi durumunda Şirket gerekli bilgileri Sigortalı’ya sunacaktır. Ayrıca Sigortalı’nın talep etmesi durumunda ticari ve hususi teknelerde güvenli seyir için gereken belgeler hakkında bilgi verilecektir. Şirket’in ilgili hizmetler ile ilgili sorumluluğu bilgi vermekten ibaret olup belgelerin alınması ve temini Sigortalı tarafından sağlanacaktır.

25.Rehberlik Hizmetleri

Marina ve Karada Yer Organizasyonu:Şireket, Sigortalı’nın seyir öncesi talebi doğrultusunda yatıyla Türkiye sularında bir noktadan diğer bir noktaya seyahati sırasında uğrayacağı marinalarda yer uygunluk durumuna göre önceden rezervasyon organizasyonunu yapacaktır. Marinalarda boş yer olmadığı durumlarda Şirket sorumlu olmayacaktır. Şirket bu gibi durumlarda Sigortalı’ya başka noktalarda konaklamak için alternatif çözümler sunabilir.

Yerel Bilgilendirme:Sigortalı seyahat sırasında veya öncesinde Şirket’i arayıp bilgi talep etmesi durumunda Tur Assist Sigortalı’ya Türkiye suları içerisinde marinalara giriş çıkışlarda dikkat edilmesi gereken konuları, marinalar arası mesafe ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verecektir. Sigortalı marinalar ve çevresi hakkında turistik bilgi talep etmesi durumunda Şirket marinalar, koylar ve turistik güzergâhları hakkında gerekli bilgileri Sigortalı’ya verecektir.

Seyir Rotası Danışmanlık:Sigortalı seyahat sırasında veya öncesinde Şirket’i arayarak bilgi talep etmesi durumunda, Şirket Türkiye sularında Sigortalı’nın isteğine bağlı olarak seyir rotası ile ilgili danışmalık hizmeti verecektir. Hizmetin organizasyonunu gerçekleştirecek olup oluşabilecek tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

26.Tercüme hizmetleri

Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

27.Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Genel Koşullar

 • Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
 • Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
  • Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
  • İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.
  • Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) serbest olarak temin edecektir.
  • Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 • Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.
 • Sigortalı yine de, Daimi İkamet Ülkesi’ndeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları Şirkete geri ödemekle yükümlüdür.
 • Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.
 • Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler )
 • Şirket’in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır.
 • Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgilieri Şirket’e vermeye yetkili kılacaktır. Eğer gerekliyse Sigortalı’nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona Şirket’in doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir.
 • Şirketin doktorlarının Sigortalı’yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde Şirket hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır.

Genel İstisnalar

 • Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.
 • Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
  • Bu poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
  • Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
  • Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, 
  • Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
  • Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
  • Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları,
  • Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
  • Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), 
  • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
  • Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
  • Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
  • Olay tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
  • Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
  • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
  • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
  • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
  • Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
  • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
  • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
  • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
  • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya geri dönme,
  • Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
  • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
  • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar) 
  • Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti. 
  • Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere, ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar,
  • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
  • Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
  • Kurtarma,
  • Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Lehdar’ın maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
  • 65 yaş üstü kişiler için hastalık ( Sadece kaza durumunda hizmet verilecektir.) 
 • Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
  • Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı’nın sağlık durumu nedeniyle Şirket'in onayını alabilmek amacıyla Şirket'e ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalı'nın mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket'e bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)
  • Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Lehdar Daimi İkametgahına döndükten sonra oluşan masraflar.
  • Coğrafi saha dışında herhangi bir organizasyon.
  • Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

Tekne Poliçesi Genel Şartları için TIKLAYINIZ.